Geografija ir edukacija


Informuojame mokslo almanacho Geografija ir edukacija autorius ir skaitytojus, kad žurnalas šiuo metu yra leidžiamas Lietuvos geografų draugijos.
Visą naują informaciją apie žurnalą galima rasti Lietuvos geografų draugijos svetainėje

Leidinys Geografija ir edukacija: mokslo almanachas (Geography and Education: Science Almanac) yra Lietuvos edukologijos universiteto Geografijos edukacinių tyrimo centro (GETC) prie Geografijos ir turizmo katedros periodinis mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 2013 m. vieną kartą  per metus. Žurnale spausdinami straipsniai, kuriuose nagrinėjami geografijos ir jos edukacijos klausimai sąsajoje su geografijos ugdymo praktika. Žurnalas yra tarpdisciplininio pobūdžio, kuriame publikuojami ne tik socialinių, fizinių, bet ir kitų mokslo sričių bei krypčių straipsniai, kurių objektas ir metodai turi aiškią geografinę dimensiją (istorijos, literatūros, menų, sporto, informatikos ir pan.).

Straipsniai skelbiami lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, lenkų ir kt. kalbomis. Juose privalo būti mokslo straipsniui būtinos dalys: nurodomas tyrimų tikslas, objektas, metodai, pateikiami tyrimo rezultatai ir išvados. 

Žurnalas yra atviras naujoms geografijos ir edukacijos idėjoms bei praktikoms. Greta probleminių straipsnių, žurnale publikuojamos įvairios apžvalgos, recenzijos, paminėjimai. Straipsniai yra recenzuojami. Mokestis už straipsnio teksto tvarkymą ir jo publikavimą neimamas.

Žurnalas Geografija ir edukacija: mokslo almanachas yra šiose duomenų bazėse:

Žurnale skelbiama medžiaga vadovaujantis Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Žurnalas licencijuojamas naudojant CC_BY_SA licenciją, kuri leidžia kitiems platinti, keisti ir kurti naujus kūrinius net ir komerciniais tikslais, nurodant pradinio kūrinio autorius. Naujam kūriniui turi būti nurodyta tokia pat licencija kaip ir originaliame kūrinyje. Žurnalas atviroje prieigoje pateikiamas vadovaujantis Lietuvos edukologijos universiteto senato 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 291 patvirtintais „Lietuvos edukologijos universiteto mokslo, studijų ir kitos informacijos atvirosios prieigos politikos metmenimis“.

 Creative Commons License