Gamtamokslinė edukacija: būklė ir perspektyvos

Algimantas Česnulevičius

Santrauka


Gamtamokslinius pagrindus vidurinėje mokykloje mokiniai įgyja per geografijos pamokas. Geografija – tai integralus mokslas, apimantis gamtos reiškinių ir procesų sąveikos su visuomene žinias. Gamtamokslinis moksleivių ugdymas remiasi gamtos mokslų dalykų – biologijos, chemijos, fizikos, astronomijos – žiniomis. Jis moksleiviams padeda išsiugdyti ekologinį susivokimą, suprasti gamtotyros žinių įtaką visuomeniniam, politiniam ir ekonominiam žmonijos gyvenimui.

Gamtotyros žinių pradmenis mokykloje teikia gamtotyrinio ugdymo, geografijos, o vėliau biologijos, fizikos ir chemijos mokytojai. Geografijos dalykas pasižymi integralumu: mokoma ne tik pažinti gamtoje vykstančius procesus bei reiškinius, bet ir suvokti jų sąveiką su visuomene.

Geografijos pamokų turinys tampriai susijęs su istorijos, ekonomikos, matematikos, biologijos, chemijos ir informatikos dalykais. Gamtinės geografijos turinys persipynęs su ekologijos, biologijos ir geologijos turiniu. Ypatingas yra geografijos ir geologijos santykis – geologijos žinių moksleiviai įgyja tik per geografijos pamokas. Mokykloje mokiniams pateikiami geologijos pagrindai: vidinė Žemės struktūra, kontinentinė ir okeaninė Žemės pluta, vidiniai ir išoriniai geologiniai procesai, mineralai ir uolienos, kalnodara, reljefo formų susidarymas, geologinių procesų įtaka žmonių ūkininkavimui.

Labai svarbi yra gamtamokslinio ugdymo grandis – geografijos mokytojų rengimas. Šiuolaikinis mokytojas turi būti siekiantis žinių, kūrybingas ir sugebantis taikyti šiuolaikines mokymo technologijas. Tik tuomet jis pelnys mokinių autoritetą. Lietuvos edukologijos universitete rengiami mokytojai privalo turėti pakankamai net tik geografijos, bet ir geologijos, biologijos ir kitų mokslų žinių. Geografijos studentams dėstomi geologijos, geochemijos, geofizikos, geologijos ir kiti dalykai. Studentai mokomųjų praktikų metu išmokomi dirbti su GPS, duomenų bazėmis ir GIS. Visa tai labai reikalinga būsimame darbe.

Reikšminiai žodžiai: geografijos mokymas, integralus geografijos turinys, gamtinė geografija.


Visas tekstas:

PDF