Antrinio gamtos išteklių naudojimo skatinimas PER geografijos pamokas

Olga Titova

Santrauka


Straipsnis parengtas apibendrinant jauno amžiaus respondentų apklausos duomenis, kaip jie renka ir rūšiuoja buitines atliekas. Apklausti 1304 (iki 25 metų) tiriamieji iš įvairių Lietuvos vietovių. Nagrinėjama, kodėl didelė dalis tyrimo dalyvių nerenka ir nerūšiuoja buitinių atliekų, kas trukdo tai daryti, ar mokiniai mokykloje gauna pakankamai informacijos apie tai, kaip rūšiuoti buitines atliekas.

Reikšminiai žodžiai: buitinės atliekos, rinkimas, rūšiavimas, svarba.


Visas tekstas:

PDF