Biogeografijos studijos ir pamokos muziejuose

Dalia Prakapienė

Santrauka


Straipsnyje siekiama išryškinti Lietuvos gamtos muziejų kaip edukacinės aplinkos svarbą ir galimybes mokant biogeografijos bendrojo lavinimo mokyklose. Atskleidžiama muziejų edukacinės aplinkos samprata, apžvelgiami biogeografijos mokslo integravimo į bendrąsias mokymo programas aspektai, pateikiami tyrimo, kuriuo siekta įvertinti Lietuvos gamtos muziejų interneto svetaines ir jų galimybes mokant biogeografijos, rezultatai.

Reikšminiai žodžiai: biogeografija, edukacinė aplinka, muziejus.


Visas tekstas:

PDF