Apdirbamoji gamyba Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę

Izolda Ona Bražukienė

Santrauka


Straipsnį sudaro dvi dalys, kuriose nagrinėjami Lietuvos apdirbamosios gamybos ypatumai ir juos lemiantys veiksniai atkūrus nepriklausomybę. Pirmoje dalyje „Apdirbamosios gamybos ypatumai“ trumpai nurodomos svarbiausios ekonominės ir socialinės priežastys, nulėmusios apdirbamosios gamybos pokyčius per visą atkurtos nepriklausomybės laikotarpį. Antroje dalyje „Svarbiausi veiksniai, lemiantys apdirbamosios gamybos pokyčius“ trumpai apžvelgiami trys ekonominės veiklos sektoriai. Iš 24 apdirbamosios gamybos rūšių pasirinktos trys: maisto produktų, rafinuotų naftos produktų, chemikalų ir chemijos produktų, turėjusių svarbiausią įtaką apdirbamosios gamybos rūšių šakiniams pokyčiams. Trumpai pristatomi apdirbamojoje gamyboje veikiantys teritoriniai ūkio subjektai.

Reikšminiai žodžiai: apdirbamoji gamyba, ekonominės veiklos rūšys, produkcija, vidaus ir užsienio rinka.


Visas tekstas:

PDF