Geografai – Lietuvos edukologijos universiteto auklėtiniai

Algirdas Stanaitis, Olga Titova

Santrauka


Lietuvos edukologijos universitete (anksčiau vadintas Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas ir Vilniaus pedagoginis universitetas) geografijos mokytojai rengiami daugiau kaip 70 metų. Per tuos metus universitetą baigė per 4000 absolventų, turinčių aukštąjį geografinį išsilavinimą. Geografai buvo rengiami pagal nuolatinių (stacionarių) ir ištęstinių (neakivaizdinių) studijų programas. Be to, pagal nuolatinių studijų formą buvo rengiami ne vien geografijos, bet ir plataus profilio, t. y. dviejų dalykų, mokytojai.

Straipsnyje pateikiama ilgalaikė geografijos mokytojų rengimo Lietuvos edukologijos universitete analizė. Atskleista parengtų geografijos absolventų skaičiaus dinamika laiko požiūriu – atskirais penkmečiais, nurodyti skirtingų specialybių rengimo etapai bei parengtų absolventų skaičius. Be to, bandoma įvertinti atskirų nuolatinių ir ištęstinių studijų metu parengtų absolventų kokybės klausimus bei jų perspektyvą dabartiniu laikotarpiu.

Reikšminiai žodžiai: geografijos absolventas, nuolatinės ir ištęstinės studijos, studijų programa.


Visas tekstas:

PDF