2013 metų valstybinis geografijos brandos egzaminas

Virginijus Gerulaitis

Santrauka


Straipsnis skirtas valstybinio geografijos brandos egzamino rezultatų analizei. Juo siekiama nustatyti 2013 m. egzaminą laikiusiųjų sudėtį ir rezultatų teritorinę sklaidą. Pirmoji straipsnio dalis skirta valstybinį geografijos brandos egzaminą laikiusiųjų lytinės, tautinės sudėties bei mokyklų tipų analizei. Antroje straipsnio dalyje nagrinėjami 2013 m. valstybinio geografijos brandos egzamino rezultatai. Analizės pagrindą sudaro egzamino rezultatų teritorinės sklaidos vertinimas atsižvelgiant į egzaminą laikiusiųjų sudėtį bei 2009 m. brandos egzamino rezultatus.

Reikšminiai žodžiai: geografijos brandos egzaminas, laikiusiųjų sudėtis, egzamino rezultatai, rezultatų teritorinė sklaida.


Visas tekstas:

PDF