Darnus vystymasis visuomenės geografinių ir kultūrinių skirtumų požiūriu

Tomasz Trojanowski

Santrauka


Straipsnyje darnus vystymasis nagrinėjamas visuomenės geografinių ir kultūrinių skirtumų požiūriu. Pateikiamas darnaus vystymosi sąvokos apibrėžimas. Darnus vystymasis įgyvendinamas atsižvelgiant į visuomenės geokultūrinius skirtumus. Pateikiami kultūrų tipai, nukreipti į pozityvų ir negatyvų darnaus vystymosi principų įgyvendinimą. Pristatomi tyrimo rezultatai gali padėti sukurti darnaus vystymosi veiksmų strategiją makro- ir mikrogeografiniu lygmenimis.

Reikšminiai žodžiai: darnus vystymasis, kultūriniai skirtumai, visuomenė.


Visas tekstas:

PDF (English)