Geografijos studijos Lietuvos edukologijos universitete geografijos mokytojų poreikio kontekste

Saulius Stanaitis, Darius Česnavičius, Jolanta Butkutė

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjamas geografijos mokytojų poreikis Lietuvoje pastaraisiais
metais. Apžvelgiama geografijos programos studentų, pasirinkusių nuolatines ir
ištęstines studijas, teritorinė sklaida 2006–2014 metų laikotarpiu. Įvertinama geografijos
studijų programos vieta Lietuvos edukologijos universitete (LEU) pastaraisiais metais.
Išryškinama geografų absolventų nuomonė apie studijas ir įsidarbinimo galimybes.
Reikšminiai žodžiai: geografijos mokytojai, geografijos programa, studentų teritorinė
sklaida, Lietuvos edukologijos universitetas.


Visas tekstas:

PDF