GIS mokymas Lietuvos edukologijos universitete

Marijus Pileckas

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiamas geografinių informacinių sistemų (GIS) mokymas ir taikymas Lietuvos edukologijos universitete – dabartis, poreikiai ir perspektyvos. Pagrindinis dėmesys skiriamas geografijos dalykui. Aptariama GIS reikšmė geografijos mokslui, GIS taikymo mokyklinėje geografijoje tendencijos, analizuojamas Lietuvos edukologijos universiteto geografijos specialybės studentų santykis su GIS, lūkesčiai ir poreikiai.

Reikšminiai žodžiai: GIS, mokymas, geografija, universitetas, mokykla.


Visas tekstas:

PDF