Etnopedagoginis studentų rengimas per geografijos studijas

Молдир Аманбаев, Naзерке Шопшекбаева

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama etnopedagogikos reikšmė rengiant studentus – būsimus geografijos mokytojus. Etnopedagogikos prielaidos kyla iš studentų auklėjimo šeimoje, jų estetinio skonio ir jausmo ugdymo, tautinio identiteto. Su geografijos dalyku glaudžiai susijusi liaudies pedagogika. Tautos tradicijos, papročiai, aplinkos reiškinių ir objektų įvardijimas, pasaulėvoka yra reikšmingi ugdymo proceso šaltiniai. Geografijos studijų planas papildytas tokiais dalykais kaip toponimika, etnogeografija, Kazachijos fizinė geografija. Atitinkamai ir studijų procesas reikalauja naujų formų bei metodų. Ypatingą reikšmę įgauna lauko praktikos, etnografinės medžiagos rinkimas, sisteminimas, pateikimas. Tikimasi, kad etnopedagogikos idėjų panaudojimas per geografijos studijas praplės geografijos mokytojų profesinį pasirengimą.

Reikšminiai žodžiai: etnopedagogika, etnopsichologija, etnogeografija.


Visas tekstas:

PDF (English)