Geografinių informacinių sistemų taikymo per geografijos pamokas patirtis

Akvilė Kamarauskaitė, Asta Lapėnienė

Santrauka


Lietuvos mokyklose geografinės informacinės sistemos (GIS) dar tik pamažu bando įsitvirtinti, o jų taikymas – retas reiškinys pedagoginėje praktikoje. Straipsnio tikslas – atskleisti GIS taikymo, rengiant užduotis geografijos pamokoms, galimybes. Praktiškai kuriant užduotis, kurioms atlikti reikalinga programinė įranga, moksleiviams siūloma pateikti užduočių lapą, užduočių atlikimo eigą bei instrukcijas. GIS taikymas per pamokas suteikia ne tik galimybę sukurti ir analizuoti žemėlapius, bet ir skatina moksleivių kritinį, erdvinį mąstymą, padeda ugdyti bendrąsias kompetencijas.

Reikšminiai žodžiai: geografinės informacinės sistemos (GIS), metodinės priemonės, geografijos pamokos.


Visas tekstas:

PDF