Biokuras Lietuvos energetikoje: energetinių želdinių ir miško produkcijos geografinė analizė

Vaidas Bondzinskas, Jurgita Mačiulytė

Santrauka


Biokuras Lietuvos energetikoje yra vienas svarbiausių atsinaujinančios energijos išteklių, naudojamų šilumos energijai gaminti. Pastarojo energetinio išteklio panaudojimą lemia Lietuvos įsipareigojimai Europos Sąjungai ir valstybės vykdoma energetikos politika, skatinanti gausinti ir panaudoti atsinaujinančios energijos šaltinius. Straipsnį sudaro trys pagrindinės struktūrinės dalys, kuriose nagrinėjama potencialių biokuro išteklių, t. y. trumpos rotacijos energetinių želdinių plotų, realizuotos miško produkcijos Lietuvos miškų urėdijose ir biokuro panaudojimo šilumos energijai gaminti Lietuvos centralizuotai tiekiamos šilumos sistemose, teritorinė sklaida 2012 m.

Reikšminiai žodžiai: trumpos rotacijos energetiniai želdiniai, biokuras, miško produkcija, energetika.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2016.3


Visas tekstas:

PDF