Ekologinio (žaliojo) turizmo potencialo teritorijos Ukmergės rajone

Virginija Atkocevičienė, Jolanta Valčiukienė, Daiva Juknelienė, Neringa Matulionytė

Santrauka


Šiais laikais turizmo sektorius vystosi itin sparčiai, o turistų srautai visame pasaulyje vis didėja. Siekiant darnos su gamta, populiarėja ekologinis (žaliasis) turizmas. Ekologinis (žaliasis) turizmas – turizmo rūšis, kada pagrindinis kelionės tikslas yra stebėti gamtos ir vietos kultūros apraiškas, nedarant neigiamo poveikio aplinkai ir suteikiant vietos gyventojams galimybę užsiimti socialine ir ekonomine veikla. Lietuvoje potencialo tokiam keliavimui yra labai daug, nes turime daug natūralios, saugomos gamtos, žmogaus nepaliestų zonų, galimybių laisvai stebėti aplinką. Lietuvių, kaip ir dalies europiečių, kultūros šaknys, tradicijos, papročiai yra artimai susiję su gamtos dėsniais. Lietuvoje turime piliakalnių palikimą, Kuršių neriją, unikalius etnografinius kaimus, agrarinę kultūrą, susijusią su žemės dėsniais – jos stebėjimu. Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose prioritetas teikiamas ekologinio (žaliojo) turizmo plėtrai, numatytos 5 regionuose: Pajūrio, Dzūkijos, Rytų Aukštaitijos, Žemaitijos aukštumų ir Nemuno žemupio. Šiame straipsnyje pateikta Ukmergės rajono gamtos išteklių pritaikymo ekologiniam (žaliajam) turizmui analizė.

Reikšminiai žodžiai: turizmas, ekologinis (žaliasis) turizmas, gamtos ištekliai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2017.3


Visas tekstas:

PDF