Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
Vol 2 (2014) Mokymo metodų parinkimas ir taikymas visuomeninės geografijos studijų procese Santrauka   PDF
Dalia Umantaitė - Vaivadienė
 
Vol 4 (2016) Muziejus kaip mokymo(si) aplinka Santrauka   PDF
Jolanta Butkutė
 
Vol 5 (2017) Pojūčių edukacija: kvapų kelionės Santrauka   PDF
Lineta Žilinskaitė, Asta Lapėnienė
 
Vol 6 (2018) Pratarmė Santrauka   PDF
Zigmas Kairaitis
 
Vol 6 (2018) Redakcinė kolegija ir turinys Santrauka   PDF
Geografija ir edukacija Nr. 6
 
Vol 2 (2014) Rekreacinio potencialo įtaka pažintiniam ir edukaciniam turizmui Biržų regioninio parko pavyzdžiu Santrauka   PDF
Daiva Meilutė, Jurgita Mačiulytė
 
Vol 1 (2013) Retai gyvenamų kaimo teritorijų gyventojų ir gyvenviečių raida Labanoro seniūnijos pavyzdžiu Santrauka   PDF
Jolanta Butkutė
 
Vol 2 (2014) Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus Santrauka   PDF
Aušra Birgelytė, Zigmas Kairaitis
 
Vol 3 (2015) Šiuolaikinės pojūčių tyrinėjimo ir praktikos tendencijos Santrauka   PDF
Lineta Žilinskaitė, Asta Lapėnienė
 
Vol 2 (2014) Skaitmeninių priemonių 6–8 klasių geografijos pamokoms kūrimas Santrauka   PDF
Bevainis Linas
 
Vol 1 (2013) Studentų savarankiškas darbas kaip vienas iš profesinio pasirengimo kokybės veiksnių Santrauka   PDF
Rimantas Kontvainas
 
Vol 6 (2018) Švietimo (geo)politika kaip sankirtos erdvėje vieta, arba švietimo geo(filo)sofijos link Santrauka   PDF
Zigmas Kairaitis
 
Vol 5 (2017) Švietimo lyderiai ir inovatyvūs mokymo metodai Santrauka   PDF (English)
Paulina Ucieklak - Jeż
 
Vol 4 (2016) Tamašiavos mokymo bazės ir jos apylinkių edukacinis potencialas Santrauka   PDF
Marijus Pileckas
 
Vol 3 (2015) Tarptautinių viešbučių sistemos Lenkijoje funkcionavimas ir jų ryšiai Santrauka   PDF (English)
Dorota Chudy - Hyski, Wojciech Chudy
 
Vol 4 (2016) Tiesioginės užsienio investicijos Vilniaus ir Kauno apskrityse 2000–2013 metais Santrauka   PDF
Linas Bielickas, Izolda Ona Bražukienė
 
Vol 4 (2016) Vakarų Kuršo aukštumos ir Vakarų žemaičių plynaukštės reljefo epigenetinė transformacija Santrauka   PDF
Salomėja Lukaitė
 
Vol 4 (2016) Viešbučių verslas pasaulyje: kai kurie jų funkcionavimo aspektai Santrauka   PDF (English)
Dorota Chudy-Hyski, Wojciech Chudy, Valeri Krutikov
 
Vol 3 (2015) Vietos savivaldos vaidmuo finansuojant turizmą Lenkijoje Santrauka   PDF (English)
Marcin Hyski, Valeri Krutikov
 
Vol 1 (2013) Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas Santrauka   PDF
Dovilė Krupickaitė
 
Vol 3 (2015) Vilniaus universiteto hidrometeorologų baigiamųjų darbų tematikos plėtra 1931–2014 metais Santrauka   PDF
Gintaras Valiuškevičius
 
Vol 5 (2017) Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis Santrauka   PDF
Daiva Verkulevičiūtė - Kriukienė, Angelija Bučienė
 
Vol 6 (2018) Wybrane atrakcje turystyczne klastra „Beskidzka 5” Santrauka   PDF
Wojciech Chudy, Dorota Chudy - Hyski
 
Vol 5 (2017) Имитационное моделирование миграций и прогноз численности населения в странах Балтии до 2096 года Santrauka   PDF
Andrey Manakov, Pavel Suvorkov, Saulius Stanaitis
 
Vol 5 (2017) Роль учебных практик в подготовке учителей географии Santrauka   PDF
Victoria Andreeva
 
51 - 75 viso 76 << < 1 2 3 4 > >>